aktivty

STRUKTUR/PENGURUS OSIS MA.IBADUL GHAFUR PERIODE 2010/2011

Posted on Rabu, 17 Februari 2010 | 0 komentar

PELANTIKAN PENGURUS MPK DAN OSIS MA.IBADUL GHAFUR

RAJADESA PERIODE  2010/2011

 

Mengingat bahwa satu-satunya Organisasi Siswa di Sekolah adalah OSIS, dan penanggung jawab OSIS adalah

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah di bantu oleh Dewan Guru Pembina sebagai Pembina,

agar Kepengurusan Osis dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya,

maka pada Hari Senin, 08 Pebruari 2010, para Kepengurusan MPK dan OSIS MA. IBADUL GHAFUR

RAJADESA,

masa bakti 2010/2011 disyahkan dan dilantik sekaligus diambil sumpah langsung oleh

Bapak Drs. H. Abbas Saifulloh selaku Kepala Sekolah MA. IBADUL GHAFUR RJADESA

Surat Keputusan Kepala MA. IBADUL GHAFUR RJADESA Nomor : 027/MA.IBADUL GHAFUR/I/2010,

 tentang Susunan Pembina, MPK dan Pengurus OSIS MA. IBADUL GHAFUR RJADESA Periode

2010/2011, sebagai berikut :

 

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DEPARTEMAN AGAMA

MA. IBADUL GHAFUR RAJADSA

Jl.Tanjungsyukur no.1a Sirnabaya Rajadesa-Ciamis 46254

 

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor: 027/MA.IBADUL GHAFUR/I/2010

Tentang

SUSUNAN, MPK, DAN PENGURUS OSIS

MA. IBADUL GHAFUR RAJADESA

PERIODE 2010/2011

 

 


SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MA. IBADUL GHAFUR RAJADESA

Nomor: 027/MA.IBADUL GHAFUR/I/2010

Tentang:

SUSUNAN PENGURUS MPK,OSIS MA. IBADUL GHAFUR

PERIODE 2010/2011

Mengingat

:

1.       Bahwa satu-satunya Organisasi Siswa di Sekolah adalah OSIS

2.       wakil Kepala Sekolah dibantu oleh Dewan Guru sebagai Pembina OSIS.

3.       Bahwa agar OSIS melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu mensyahkan dan melantik Majelis Perwakilan Kelas, Pengurus OSIS Periode 2010/2011.

Menimbang

:

1.       UU Nomor 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.       UU Nomor 14 Tahun 2005 : Tentang Guru dan Dosen

3.       Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990

4.       Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan

5.       Kepres Nomor 23 Tahun 1979

6.       Peraturan Pemerintah  RI Nomor 7 Tahun 2005 : Tentang Rencana Bangunan Jangka Menengah Nasional

7.       Kep. Mendikbud Nomor 0461/U/1984 : Tentang Pembina Kesiswaan

8.       Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 : Tentang Pembinaan Kesiswaan

Menetapkan :

 

MEMUTUSKAN

Pertama

:

Memberhentikan dengan hormat Majelis Perwakilan Kelas (MPK) MA.Ibadul Ghafur Rajadesa  periode 2009/2010 dan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah disumbangkan ke sekolah ini

Kedua

:

Mengangkat Majelis Perwakilan Kelas (MPK) MA.Ibadul Ghafur Rajadesa  periode 2010/2011 yang teracntum dalam lampiran 1 Surat keputusan ini.

Ketiga

:

Memberhentikan dengan hormat Pengurus OSIS MA.Ibadul Ghafur Rajadesa  periode 2009/2010 dan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah disumbangkan ke sekolah ini

Keempat

:

Mengangkat Pengurus OSIS MA.Ibadul Ghafur Rajadesa  periode 2010/2011 yang teracntum dalam lampiran 1 Surat keputusan ini.

Kelima

:

Pengurus OSIS melaksankan tugas utama menyusun dan melaksankan Program Kerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OSIS MA.Ibadul Ghafur Rajadesa  periode 2010/2011

Keenam

:

Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Pengurus OSIS dan Pembina OSIS bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

Ketujuh

:

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

 

Ditetapakan di Rajadesa, 1 Pebruari 2010

Kepala Madrasah,

 Ttd.

 

 

DRS.H.ABAS SAIFULLOH


Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala MA.IBADUL GHAFUR RAJADESA

Nomor : 027/MA.IBADUL GHAFUR/I/2010

I.           SUSUNAN PEMBINA OSIS MA. IBADUL GHAFUR RAJADESA

        PERIODE 2010/2011

DRS.H. Abbas Saifullah

:

Kepala Sekolah

Tawsum Sumia

:

Wakasek Kesiswaan

Mamal A.Jamaludin M.S.I

:

Pembina OSIS

 

II.        SUSUNAN PENGURUS MPK MA. IBADUL GHAFUR RAJADESA MASABAKTI 2010/2011

NAMA

KELAS

JABATAN

Aos A. Mujamil

XIB

Ketua, merangkap anggota

IMAS ST. N

XA

Sekretaris, merangkap anggota

Ria Desti Rianti

XIA

Bendahara, merangkap anggota

Lukmanul Hakim

XIB

Anggota

Saeful Uyun

XB

Anggota

Sutisna

XIB

Anggota

 

 

III.     SUSUNAN PENGURUS OSIS MA. IBADUL GHAFUR RAJADESA MASABAKTI 2010/2011

 

JABATAN

NAMA

KELAS

Ketua Umum

JEJEN JAENAL MUTTAQIN

XIB

Wakil Ketua

IDIK ANWAR SIDIK

XB

Sekretaris I

EROS ROSMAWATI

XIA

Sekretaris II

FATAH ABDUL SYUKUR

XB

Bendahara I

FITRI A

XIA

Bendahara II

HENI

XA

 

SEKBID-SEKBID

A.  SEKBID KEROHANIAN

 

EMUD MAHMUDIN

XI B

 

OCAD A. ROSYAD

X B

 

B.  SEKBID KEPUTRIAN

 

LELI AMELIA

XI A

 

A. ENUNG N.

X A

 

EUIS NUR SYAMSIAH

XI A

 

C.  SEKBID BELANEGARA

 

DEVI

XI A

 

YUDI PERMANA

X B

 

LILIK RIZKIA ZAQIATU ZULFA

X A

 

D.  SEKBID K6

 

SOFIAH

XI A

 

AGUS JAFAR SIDIK

XI B

 

DEDE ELA

X A

 

SAMSUL KHOLIK

X B

 

E.  SEKBID KESENIAN

 

RIZKI HABIB FIRDAUS

XI B

 

IDA SITI NURJANAH

XI A

 

NINING YUNINGSIH

X A

 

F.  SEKBID PENDIDKAN

 

ESTI ARDIAGARINI

XI A

 

ANISA FITRIANI

X A

 

MUMU MUHAEMIN

X B

 

AYI LATIFATUL A.

X B

 

G.  SEKBID OALAHRAGA

 

ATI SURYATI

XI A

 

      DADAN RAMDANI

X B

 

NANA SURYANA

XI B

 

AJAT SUDRAJAT

XI B

 

H.  SEKBID HUMAS

 

AHMAD RAMDANI

XI B

 

ADE IRA ST. MARIA

XI A

 

Ditetapkan di  : Rajadesa

Pada tanggal   : 1 Pebruari 2010

Kepala MA. Ibadul Ghafur Rajadesa

Ttd.

 

 

Drs. H. ABBAS SAIFULLOH

 

Search